MyJapanaddress מתנהג כמו השער לאתרי קניות מקוונים ביפן עבור אלפי אנשים בחו"ל שלא יכולים לעשות קניות ביפן מכיוון שקמעונאים לא ישלחו לחו"ל ולא יקבלו כרטיסים זרים. אנו עוזרים לרכוש ולשלוח חלקי חילוף, צמיגים משומשים ומכוניות לאנשים פרטיים וחברות בחו"ל, לספק את צורכי האריזה והעברת הדואר של אזרחים יפנים או זרים ארוכי טווח המתגוררים ביפן שנמצאים מחוץ ליפן לתקופה ממושכת, כ כמו גם עסקים.

אנו ב- MyJapanAddress גם צרכנים ואנו מודעים לחלוטין כי עלות המשלוח היא דאגה רצינית לא רק לקונים בינלאומיים אלא גם לקונים מקומיים, כדי לנקוט בנקודה זו, יש מחקר שמראה שרוב נטישת העגלות המקוונת נובעים מעלות משלוח גבוהה.

בשיתוף פעולה עם שותפי המשלוחים שלנו, אנו מספקים ללקוחותינו את שיעורי המשלוח הזולים ביותר הזמינים בעסק.

שותפים מוצגים

Untitled-1