MyJapanAddress („Spoločnosť“) sa zaväzuje udržiavať silnú ochranu súkromia svojich používateľov. Naše zásady ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“) sú navrhnuté tak, aby vám pomohli pochopiť, ako zhromažďujeme, používame a chránime informácie, ktoré nám poskytujete, a aby vám pomohli pri prijímaní informovaných rozhodnutí pri používaní našej Služby.

Na účely tejto dohody sa „službou“ rozumie služba spoločnosti, ku ktorej je možné získať prístup prostredníctvom našej webovej stránky na adrese MyJapanAddress.com, kde si používatelia môžu predplatiť naše poštové / balíkové alebo osobné služby nakupujúcich. Pojmy „my“, „nás“ a „náš“ sa týkajú spoločnosti. „Vy“ vás označuje ako používateľa Služby. Prijatím našich zásad ochrany osobných údajov vyjadrujete súhlas s našim zhromažďovaním, ukladaním, používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Používaním stránky nám môžete slobodne poskytnúť svoje osobné údaje, ak s tým nesúhlasíte.

Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov

Plne podporujeme všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) a zabezpečujeme, aby všetky služby, ktoré ponúkame, boli v súlade s ustanoveniami GDPR.

Plne sa zaväzujeme k právam našich používateľov na ich súkromie a ochranu ich osobných údajov.
Ako rezident EÚ máte nasledujúce práva riadiace informácie týkajúce sa použitia vašich osobných údajov:
Práva pochopiť, aké informácie zhromažďujeme
Práva požadovať získanie vašich osobných údajov
Práva požadovať odstránenie vašich osobných údajov.

Zhromažďujeme nasledujúce informácie
Aby sme používateľom mohli poskytovať lepšie služby, zhromažďujeme určité osobné informácie, ako sú mená, e-mailová adresa, spoločnosť, fakturačná a dodacia adresa atď., A tiež používame služby tretích strán (ktoré sú v súlade s GDPR) na identifikáciu používateľov, fakturačné, platobné a dohodovacie služby používateľom.
Máte právo kedykoľvek získať späť svoje osobné údaje a požiadať o odstránenie týchto údajov.
Upozorňujeme, že neuchovávame kópie vašich osobných údajov a odstránenie vašich osobných údajov bude mať za následok trvalú stratu údajov bez prostriedkov na ich obnovenie.
Pošlite požiadavku na odstránenie GDPR mailto:[chránené e-mailom]

Tieto zásady ochrany osobných údajov budeme pravidelne aktualizovať, aby sme objasnili naše postupy a zohľadnili nové alebo odlišné zásady ochrany osobných údajov spôsobené zmenami starých služieb alebo pridaním nových služieb.

Vaše osobné údaje použijeme iba spôsobmi, ktoré sú kompatibilné s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov, a to nasledovne:

I. INFORMÁCIE, KTORÉ ZBIERAME

Zhromažďujeme „neosobné informácie“ a „osobné informácie“. Medzi neosobné informácie patria informácie, ktoré nemožno použiť na vašu osobnú identifikáciu, napríklad anonymné údaje o použití, všeobecné demografické informácie, ktoré môžeme zhromažďovať, sprostredkujúce / ukončujúce stránky a adresy URL, typy platforiem, predvoľby, ktoré odosielate, a predvoľby, ktoré sa generujú na základe údaje, ktoré zadáte, a počet kliknutí. Osobné údaje zahŕňajú vaše meno, pohlavie, údaje o kreditnej karte a váš e-mail, ktorý nám pošlete prostredníctvom procesu registrácie na stránke.

1. Informácie zhromaždené prostredníctvom technológie

Na aktiváciu Služby je potrebné zadať vaše osobné údaje podľa požiadaviek počas procesu registrácie. Ak budete chcieť Službu používať neskôr, v závislosti od služby vás môže požiadať, aby ste poskytli ďalšie informácie, ako je napríklad dodacia adresa vo vašej domovskej krajine. V snahe zlepšiť kvalitu Služby však sledujeme informácie, ktoré nám poskytuje váš prehliadač alebo naša softvérová aplikácia pri prezeraní alebo používaní Služby, napríklad webová stránka, z ktorej ste prišli (známa ako „sprostredkujúca adresa URL“) ), typ prehliadača, ktorý používate, zariadenie, z ktorého ste sa pripojili k Službe, čas a dátum prístupu a ďalšie informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú. Tieto informácie sledujeme pomocou súborov cookie alebo malých textových súborov, ktoré obsahujú anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa do nášho prehliadača odosielajú z našich serverov a ukladajú sa na pevný disk počítača používateľa. Zaslanie súboru cookie do prehľadávača používateľa nám umožňuje zhromažďovať neosobné informácie o tomto používateľovi a zaznamenávať preferencie používateľa pri využívaní našich služieb, a to na individuálnom aj súhrnnom základe. Spoločnosť môže napríklad používať súbory cookie na zhromažďovanie nasledujúcich informácií:

・ Stránky, ktoré ste si prezerali pri používaní webovej stránky

  • Odkazy, na ktoré ste klikli na webe
  • Predvoľby používateľa

Spoločnosť môže používať trvalé aj reláčné súbory cookie, trvalé súbory cookie zostanú vo vašom počítači aj po ukončení relácie a do doby, kým ich nevymažete, pričom reláčné súbory cookie vypršia po zatvorení prehľadávača. Ukladáme napríklad trvalý súbor cookie, ktorý si vás pamätá pri ďalších návštevách, čím urýchľuje alebo vylepšuje vaše skúsenosti s našimi službami alebo kvôli overeniu totožnosti, aby ste mohli vstúpiť a odísť bez toho, aby ste museli opakovane zadávať rovnaké prihlasovacie údaje.

Informácie, ktoré nám poskytnete registráciou účtu

Ak sa chcete stať predplatiteľom Služby, musíte si okrem informácií, ktoré poskytuje váš prehliadač automaticky pri návšteve stránky, vytvoriť aj osobný profil.
Profil si môžete vytvoriť registráciou v Službe a zadaním svojej e-mailovej adresy a vytvorením používateľského mena a hesla. Registráciou nás oprávňujete zhromažďovať, ukladať a používať vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

II. AKO POUŽÍVAME A ZDIEĽAME INFORMÁCIE

Osobné informácie:

Pokiaľ nie je v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov uvedené inak, nepredávame, neobchodujeme, neprenajímame ani inak nezdieľame na marketingové účely vaše osobné údaje s tretími stranami bez vášho súhlasu. Zdieľame osobné informácie s predajcami, ktorí pre Spoločnosť poskytujú služby, ako sú napríklad kuriérske spoločnosti alebo spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním kreditných kariet, ktorým je poskytnutý prístup k osobným údajom používateľa na účely plnenia služieb, ktoré ste si predplatili. Tieto spoločnosti tretích strán používajú vaše osobné údaje iba podľa nášho pokynov a v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa vo všeobecnosti používajú na to, aby nám pomohli s vami komunikovať. Osobné informácie napríklad používame na kontaktovanie používateľov v reakcii na otázky, získavanie spätnej väzby od používateľov, poskytovanie podpory a informovanie používateľov o propagačných ponukách alebo nákupných ponukách.

Môžeme poskytnúť osobné informácie tretím stranám, vládnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní, keď je to potrebné na:

  1. Dodržiavajte príslušné zákony, nariadenia, právny proces alebo vynútiteľné vládne požiadavky.
  2. Chráňte MyJapanAddress alebo zákonné práva tretích strán.
  3. Získajte zmluvné služby alebo použitie licencovaných produktov od poskytovateľov tretích strán.
  4. Dodržiavajte akýkoľvek súdny príkaz alebo súdne konanie.
  5. Dodržiavajte zásady zodpovednosti a transparentnosti MyJapanAddress a zásady zverejňovania informácií.
  6. Zisťovať, predchádzať alebo inak riešiť podvody alebo inú trestnú činnosť alebo chyby, bezpečnostné alebo technické problémy.
  7. Chráňte pred bezprostredným poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti MyJapanAddress, našich používateľov alebo verejnosti, ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon.

Neosobné informácie

Všeobecne používame neosobné informácie, aby sme nám pomohli vylepšiť Službu a prispôsobiť užívateľskú skúsenosť. Agregujeme tiež neosobné informácie, aby sme mohli sledovať trendy a analyzovať vzorce používania na stránkach. Tieto zásady ochrany osobných údajov nijako neobmedzujú naše použitie alebo zverejnenie neosobných informácií a vyhradzujeme si právo použiť a zverejniť tieto neosobné informácie našim partnerom, inzerentom a iným tretím stranám podľa nášho uváženia.
V prípade, že podstúpime obchodnú transakciu, ako je fúzia, akvizícia inou spoločnosťou alebo predaj celého alebo časti nášho majetku, vaše osobné údaje môžu byť medzi prevedenými aktívami. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že k týmto prevodom môže dôjsť a sú povolené týmito zásadami ochrany osobných údajov a že každý nadobúdateľ nášho majetku môže pokračovať v spracovávaní vašich osobných údajov, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
Ak sa naše informačné postupy zmenia kedykoľvek v budúcnosti, zmeny na stránkach zverejníme, aby ste mohli zrušiť nové informačné postupy. Ak máte obavy z toho, ako sa vaše informácie používajú, odporúčame vám stránku pravidelne kontrolovať.

III. AKO chránime informácie

Implementujeme bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich informácií pred neoprávneným prístupom.
Váš účet je chránený heslom vášho účtu a vyzývame vás, aby ste podnikli kroky na zaistenie bezpečnosti svojich osobných údajov nezverejnením hesla a odhlásením sa z účtu po každom použití.
Ďalej chránime vaše informácie pred možnými narušeniami bezpečnosti implementáciou určitých technologických bezpečnostných opatrení vrátane šifrovania, brán firewall a technológie zabezpečenej vrstvy soketu.
Tieto opatrenia však nezaručujú, že k vašim informáciám nebude prístup, zverejnenie, zmena alebo zničenie v dôsledku porušenia týchto brán firewall a zabezpečeného serverového softvéru. Používaním našej Služby potvrdzujete, že týmto rizikám rozumiete a súhlasíte s ich prevzatím.

IV. VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA VAŠICH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Máte právo kedykoľvek zabrániť tomu, aby sme vás kontaktovali na marketingové účely. Keď pošleme propagačnú komunikáciu používateľovi, môže sa používateľ odhlásiť z ďalšej propagačnej komunikácie podľa pokynov na odhlásenie uvedených v každom propagačnom e-maile. Môžete tiež naznačiť, že si neprajete dostávať od nás marketingovú komunikáciu v sekcii „Nastavenia“ webových stránok. Upozorňujeme, že bez ohľadu na predvoľby propagácie, ktoré uvediete zrušením prihlásenia na odber alebo odhlásením v sekcii Nastavenia na webe, vám môžeme naďalej posielať e-maily s správami vrátane napríklad pravidelných aktualizácií našich pravidiel ochrany osobných údajov.

V. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

V rámci Služby môžeme poskytovať odkazy alebo kompatibilitu s inými webovými stránkami alebo aplikáciami. Nie sme však zodpovední za postupy ochrany osobných údajov, ktoré používajú tieto webové stránky, ani za informácie či obsah, ktorý obsahujú. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom stránky a služby. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa preto nevzťahujú na vaše používanie webových stránok tretích strán, ku ktorým máte prístup kliknutím na odkaz na našom webe alebo prostredníctvom našej služby. V rozsahu, v akom pristupujete k Službe alebo ju používate prostredníctvom alebo na inej webovej stránke alebo aplikácii, sa na váš prístup alebo používanie tejto stránky alebo aplikácie budú vzťahovať pravidlá ochrany osobných údajov tejto inej webovej stránky alebo aplikácie. Odporúčame našim používateľom prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov iných webových stránok skôr, ako ich použijete.

VI. ZMENY V NAŠEJ POLITIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá a naše Podmienky služby. O významných zmenách v našich Zásadách ochrany osobných údajov vás budeme informovať zaslaním oznámenia na primárnu e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte alebo umiestnením prominentného oznámenia na našu stránku. Významné zmeny vstúpia do platnosti 30 dní po takomto oznámení. Nepodstatné zmeny alebo objasnenia nadobudnú účinnosť okamžite. Mali by ste pravidelne kontrolovať aktualizáciu stránok a tejto stránky ochrany osobných údajov.

VII. KONTAKTUJ NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo postupov na tomto serveri, kontaktujte nás e-mailom na adresu [chránené e-mailom]

Posledná aktualizácia: Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 15. decembra 2018.